Utvecklingen av den spanska fastighetsmarknaden sedan 2000-talet, del 1 av 3

17 Dez 2018

Utvecklingen av den spanska fastighetsmarknaden sedan år 2000

Är det dags att köpa ett hem eller göra en investering i fastigheter i Spanien?

Fastighetsbubblan spränger i Spanien, Blog-serien del 1/3

Den spanska fastighetsmarknaden har varit ganska turbulent sedan början av 2000-talet när först den starka höjningen av huspriserna stallades, följt av en kollaps på fastighetsmarknaden. Vad handlade det om? I början av 2000-talet var Spanien en attraktiv investering för nordeuropeiska och engelska investerare. Huspriserna var relativt billiga på hemmamarknaden och ny fastighet byggdes i Spanien som svarade på kundernas efterfrågan. Samtidigt hade britterna möjlighet att höja sina egna framtida pensioner i förväg och placera dessa pengar mot en lägenhet under palmerna. Huspriserna steg år efter år och en stark positiv trend skedde.

Den spanska banken var dock den största enskilda faktorn, eller snarare hela industrin, vilket medförde en kraftig ökning av huspriserna. Bankerna gjorde det möjligt för människor att köpa sina hem utan att oroa sig. Till följd av detta gick hela husproduktionen kraftigt och huspriserna steg kraftigt. På den skarpaste tiden, mellan 2005 och 2006, var det normalt att få ett bostadslån på 110% eller upp till 120% av fastighetspriset och som säkerhet var det tillräckligt att använda lägenheten i fråga. Bankerna deltog i den snabba uppgången i fastighetspriserna och det ansågs att nästa år skulle huspriserna igen vara 10-15% högre än vid inköpet. Riskerna sågs inte eller skulle inte ses. Precis som i alla konjunkturcykler, vid något tillfälle, kommer uppgången att sluta och bara i det skedet kommer människor att vakna till verkligheten. Det fanns ingen lågkonjunktur i Spanien, men bostadsbubblan föll fullständigt, kollapsen i huspriserna och den därmed följande krisen inom banksektorn, vilket nästan ledde till en total kollaps. Den här kollapsen var den här gången bara blockerad av EU genom att bevilja ett enormt 100 miljarder euro stödpaket till den spanska banksektorn sommaren 2012.

Stagnationen av bostadsmarknaden och det därpå följande prisfallet inträffade emellertid mycket tidigare. Det bästa året för heltidsboendeförsäljning i Spanien var 2006, då totalt 955 000 bostäder såldes över hela landet. Därefter fortsatte nedgången i fastighetsvolymerna år efter år och slutligen år 2013, låga 300 000 fastighetsaffärer på 2000-talet på ett år vilket innebar att försäljningen sedan 2006 sjönk 70% och bostadspriserna hade kollapsat. Ur bostadsinvesteringssynpunkt är det emellertid mer intressant att titta på bostadsprisutvecklingen. Det här kommer vi att berätta om i nästa del av den här bloggen, men låt oss konstatera att de absolut lägsta fastighetspriserna var beroende av regionen 2012-2014. Många kunde ta tillfället i akt, många undrade bara.

Nästa del kommer att publiceras den 22 december 2018 och det förklarar mer om utvecklingen av fastighetspriser.

Källan: Den spanska handelsdepartementets officiella statistik: www.fomento.gob.es

Egenskaper

 Prenumerera på vårt nyhetsbrev